Державні програми

 • Про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2007-2009 роки (наказ від 20.01.2007р. №27)
 • Про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2007-2009 роки (наказ від 20.01.2007р. №27)
 • Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року (постанова від 07.03.2007р. №410)
 • Про затвердження заходів МОН України на виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки (наказ від 07.07.2003р. №440)
 • Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини"
 • на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI);
 • Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI);
 • Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41);
 • Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242);
 • Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007р. № 1071);
 • Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1016);
 • Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №410);
 • Державна програма підтримки сім’ї на період до 2010 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 244);
 • Державна програма "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849);
 • Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №1767);
 • Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).

Закони України

 • Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 року
 • Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 року
 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року
 • Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 року
 • Закон України про охорону дитинства від 26 квітня 2001 року

Накази (листи) МОНУ

 • Нова редакція Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 03.05.1999р. № 127 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616)
 • Про основні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2009-2010 навчальному році (лист від 14.09.2009 р. № 83)
 • Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України (наказ від 28.12.2006 р. № 864)
 • Про планування діяльності, ведення документації і звітності всіх ланок психологічної служби системи освіти України (Лист від 27.08.2000. № 1/9-352)
 • Про атестацію практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист від 13.12.2001р. №1/9-439
 • Про проведення атестації керівників та методистів-психологів центрів практичної психології і соціальної роботи (наказ від 19.11.2002р. №661)
 • Тарифно-кваліфікаційна характеристика «соціального педагога»
 • Тарифно-кваліфікаційна характеристика «соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами»
 • Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних
 • загальноосвітніх навчальних закладів (лист від 14.02.2005 р. № 1/9-64)
 • Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших закладів (наказ від 19.10.2001р. №691)
 • Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001р. №330)
 • Про дотримання нормативно-правових документів (лист від 14.03.2002р. №01-05/10-425)
 • Концепція та План дій щодо реалізації Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року.