Діяльність психолога досить різноманітна, адже він має справу не тільки з дітьми різного віку, а і з їх батьками, що мають різний статус, освіту тощо та педагогічними працівниками. Причому кожна людина з якою працює психолог індивідуальна, унікальна, володіє тільки їй властивими рисами і якостями особистості.      Перша зустріч дитини і її батьків з психологом відбувається з перших днів перебування дитини в школі. Зміна звичайної, домашньої обстановки на шкільні стіни – це досить сильний стрес для дитини. Тому завдання батьків, вчителів та психолога створити всі умови для того, щоб процес адаптації пройшов якомога легше для дитини. 
 Проблеми, що виникають у дитини досить часто є наслідком внутрішніх проблем її батьків. Адже внутрішній стан мами, її невпевненість у собі, тривогу, страх дитина відчуває досить гостро. І як результат порушується гармонія у внутрішньому світі дитини, вона перестає відчувати себе комфортно, з’являються ті негативні прояви, які вже згадувались раніше. Психолог вчить батьків і дітей розуміти один одного.
Шановні батьки, заходьте до кабінетів психолога із прагненням знайти в його особі помічника у вихованні дитини.

Соціальний педагог  

Професія «соціальний педагог» з’явилася в нашій країні порівняно нещодавно.  І суспільство ще не зовсім знає чи розуміє, хто такий соціальний педагог. Найчастіше соціального педагога плутають або із соціальним працівником, або з практичним психологом. Без сумніву, ці фахи пов’язані між собою, адже серед академічних дисциплін соціальна педагогіка посідає проміжне місце між психологією та соціологією, поєднуючи в собі певні риси однієї й іншої. Проте,  якщо соціальний працівник у рамках роботи в якійсь із соціальних служб допомагає малозабезпеченим і малозахищеним прошаркам населення вирішувати соціальні проблеми – наприклад, отримати певний вид матеріальної допомоги тощо, то соціальний педагог насамперед виховує вміння не падати духом, навчає самостійно знаходити вихід зі складної ситуації, формує людину, особливо молодого віку, як особистість, здатну

Мета соціально-психологічної служби:

  • вивчення особливостей життєдіяльності та індивідуального розвитку особистості або групи;
  • поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі;
  • поліпшення психологічного клімату в учнівському колективах;
  • профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя серед учнів, медпрацівників та батьків.

Завдання соціально-психологічної служби:

  • сприяти поліпшенню соціально-психологічного клімату в учнівському, педагогічному та батьківському колективах;
  • сприяти підвищенню психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;
  • розвиток творчих здібностей учнів;
  • допомога в професійному та життєвому самовизначенні старшокласників.

Діяльність соціально – психологічної служби включає такі основні напрями:

1.Соціально-педагогічний:

Надання кваліфікованої соціально – педагогічної допомоги дитині в саморозвитку, самопізнанні,самооцінці, самоствердженню, самореалізації.

Посилення позитивних впливів та нейтралізація або переключення негативних впливів соціального середовища.

2. Соціально-правовий:

Використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.

Обговорення та розв’язання проблемних питань, які виникають в житті учнівського колективу з порушення прав.

Проведення зустрічей з представниками соціальних служб, правоохоронних органів та місцевих органів влади з охорони прав дитини.

3. Соціально-психологічний:

Надання допомоги у вирішенні міжособистісних конфліктів, зняття депресивного стану.

Організація соціально – психологічних консультацій для учнів, педагогів, батьків, опікунів.

4. Соціально-профілактичний:

Організація системи профілактичних заходів з попередження девіантної та деліквентної поведінки дітей та підлітків.

Проведення в класах соціально – правових акцій та тренінгів з охорони прав дитини.

Ініціювання та проведення правових годин спілкування.

5. Соціально-діагностичний:

Вивчення та аналіз морального–психологічного фону навчального закладу з метою виявлення його впливу на особистість учня та розробка заходів щодо його оптимізації

Здійснення моніторингу щодо порушення прав дітей як серед учнівського колективу, так і з боку дорослих ( вчителів та тих, хто причетний до навчально–виховного процесу).

Дослідження психосоціальних особливостей розвитку учнів навчального закладу.

6. Соціально-інформаційний:

Знайомство з законодавчими актами а використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.

Організація та проведення практичних семінарів та форумів, лекторіїв та соціально – психологічних тренінгів.

7. Соціально – медичний:

Контроль за харчуванням, трудовим, фізичним вихованням, умовами організації навчального часу з метою підтримки здоров’я.

Вивчення психолого – медико – педагогічних особливостей учнів, їх мікросередовища, умов проживання.